Wat is ‘de knop’?

Wanneer je je bevindt in het beginstadium van je leven en je beseft dat je vaardigheden hebt waarover anderen niet beschikken, bovennatuurlijke vaardigheden, dan begint het proces om deze vaardigheden ook onder controle te leren krijgen. Dit is geen eenvoudige taak, maar wel een broodnodige. Je kan immers niet de hele tijd met een ‘open kanaal’ rondlopen, dat vreet energie. Als medium en helderziende heb ik namelijk de gave om de connectie te leggen met de Andere Zijde, maar als je deze niet leert controleren en ‘sturen’, neem je constant alles waar van zowel het Hiernamaals als van de omgeving rondom je op Aarde. Dat wil zeggen dat je alles aanvoelt van de mensen waar je mee in aanraking komt. Of je ze nu kent of niet. Of je nu in de klas zit, op kantoor of bij de bakker staat, je voelt alles binnenkomen van iedereen rondom je. Het goede, maar al te vaak ook het minder goede. Je neemt alles op als een spons, ziekte, miserie, persoonlijke problemen, … maar dan loop je uiteindelijk energiegewijs ook leeg.

Lees even dit fragment uit mijn boek Altijd Anders (2017):

“Ik herinner mij nog dat we naar de kraamkliniek op bezoek gingen. In principe zou dit een prettige ervaring moeten zijn. Maar vermits ik eerst door de rest van het ziekenhuis moest wandelen om de kraamafdeling te bereiken, ervoer ik alle pijn achter al de deuren die ik passeerde. Meermaals heb ik zo ziek als een hond het ziekenhuis eerder moeten verlaten met de verklaring dat dit wellicht aan de geur van de ontsmettingsmiddelen lag. Dit was de meest logische gevolgtrekking. Helaas kwam ik pas later de werkelijke reden te weten. “

Het was pas in 1990 dat ik dé knop ontdekte, een figuurlijke knop aan de rechterkant van mijn hoofd, ter hoogte van mijn slaap. Deze knop heb ik leren gebruiken om zo meermaals per dag aan- en uit- te kunnen zetten: AAN, als ik moet werken, UIT, in mijn privéleven. Is het zo gemakkelijk? Neen, dat vergt enorme concentratie en jarenlange oefening. Maar zoals alles, het went. Mijn connectie met de Andere Zijde verloopt sindsdien onder mijn voorwaarden, wanneer en hoe ik het wil. Al zijn er sommige dingen die echt niet te controleren zijn… Probeer bijvoorbeeld mij maar eens te verrassen, een onmogelijke opdracht! 😉

Waarom jezelf beschermen?

Elk moment van elke dag worden mensen blootgesteld aan allerlei energieën. Energieën van de planeet waarop we leven, de mensen rondom ons, dieren en planten, maar ook onze eigen innerlijke energie. Deze energieën bestaan op een schaal van het positieve tot het negatieve en kunnen ons dus ook op die manier beïnvloeden. Negatieve invloeden van buitenaf zijn schadelijk voor zowel onze psychologische als onze fysieke gezondheid. Gelukkig kunnen we onszelf hier wel tegen beschermen. Maar… hoe dan?

Er bestaat een etherische olie, gemaakt van een mix van Braziliaanse kruiden, die we hiervoor kunnen gebruiken. Dit kruid heet Detghema en helpt tegen verschillende problemen:
– uitputting
– spijsverteringsproblemen
– concentratiestoornissen
– …
Zelfs tegen inbraak!

Voor meer uitleg en hoe het te gebruiken, neem hier even een kijkje.

Hoe dat innerlijke duiveltje uitdrijven?

Iedereen kent het wel, dat engeltje en dat duiveltje die op je schouders zitten en je adviseren in je levenskeuzes. Dat gaat ongeveer zo:
“Jaaaa, wat een leuk idee! Doen! Gewoon ervoor gaan, je kan het!” en
“Ja maar… Is dat wel een slim idee? Heb je daar wel de nodige middelen voor? Volgens mij loopt dat nooit goed af hoor.”
Keuzes maken in het leven is het moeilijkste wat er is. Als het je dan nog eens ontbreekt aan een ondersteunende omgeving en …, dan neemt dat duiveltje al eens snel de overhand! Hoe drijf je dit irritante kereltje uit en geef je het engeltje terug meer kracht?

Gelukkig zou het Universum het Universum niet zijn als het niet al bepaalde tools en technieken ter beschikking had voor ons! Een tipje van de sluier: iedereen, jawel, IEDEREEN, is in het bezit van deze tools. Helaas weet niet iedereen hoe je ze moet gebruiken en controleren… en daar zit het addertje. Ik heb me dan ook gespecialiseerd in topcoaching, met de nodige diploma’s, om jou deze aan te leren. Mijn krachtige connectie met de Andere Zijde zorgt hierbij voor een UNIEKE bonus ;). Om gegarandeerd succesvol te zijn in mijn opzet:
– zijn de groepen nooit groter dan 6 personen
– maak ik gebruik van een heel persoonlijke aanpak
– volgt er na elke coachingcursus 4 weken persoonlijke opvolging

Alles hangt af van 1 beslissing: Wil je dat je leven verandert, of niet?!

“Op verandering hopen zonder er zelf iets voor te doen, is als op het treinstation wachten op een boot.”

Waarom heb ik altijd tegenslag?

Wist je dat je op Aarde in een duale wereld leeft? Dit wil zeggen dat alles 2 kanten heeft, bv. vreugde vs. verdriet, rijk vs. arm, enz. Je hebt dus altijd een positieve en negatieve kant.

Net zoals wij op Aarde verschillende wetten kennen, heeft het Universum dat ook. Één van deze wetten is de Wet van de Aantrekkingskracht. Kort gezegd: wat je uitstuurt, trek je aan. Als jij dus negatief voelt, denkt en uitspreekt, zal je ook negativiteit aantrekken in je leven, met andere woorden: tegenslag. Het negatieve denken gebeurt soms bewust (“O nee, wéér een parkeerboete!”) maar wordt ook vaak gestuurd vanuit ons onderbewustzijn (“Ik heb altijd geleerd: om rijk te worden, moet je hard werken.”). Dit is gevuld met alle info die we vanaf onze geboorte hebben opgenomen als een spons. Deze info is echter niet altijd correct.

Maar… het werkt ook andersom!
Indien jij dus positiviteit uitstuurt, zal je ook positiviteit aantrekken! Alles heeft te maken met de hoogte van de frequentie die jij uitzendt (zie ook deze blogpost). Wil je graag meer weten hierover? Lees dan zeker Hoofdstuk 11: Verandering in dit boek!

Gelukkig is men nooit te oud om te leren en te veranderen!

Heeft een ongeboren kind reeds een ziel?

Mensen hebben een ziel, zoveel is duidelijk. Anders zou ik geen contact met hen kunnen maken in het Hiernamaals. Dieren hebben óók een ziel, dat schreef ik al in een eerdere blogpost. Maar hoe zit dat nu met baby’s die komen te overlijden vooraleer ze kunnen praten? Of nog een stapje verder: een ongeboren kind, de sterrenkindjes.

Belangrijk om te weten is dat elke ziel, of het nu een baby, een kind, een volwassene of een dier is, als energie perfect weet hoe het moet communiceren met mij. Dit gebeurt altijd in de taal die ik begrijp. Als ik dus een contact leg met een Engelse of een Duitse ziel, of eentje uit Swahili: de taal die het fysieke lichaam op Aarde sprak, is van geen belang voor de ziel aan de Andere Zijde. Taal overschrijdt alle grenzen in het Hiernamaals. Zelfs als die persoon de kans nog niet heeft gekregen om een taal te leren spreken.

Dan stelt zich nog de vraag: wanneer vindt de indaling van de ziel in het lichaam plaats? Dit is dé grote vraag in de abortusdiscussie, de vraag die al jaren onbeantwoord blijft. De wetenschap stelt namelijk dat een foetus vanaf 22 weken pijn kan voelen, maar dit betekent in de spirituele wereld daarom niet dat er pas na 22 weken een ziel in dat lichaampje komt! Elke ziel daalt in op het moment van de conceptie. Dus van zodra de zaadcel de eicel bevrucht, is er een zielsindaling. Daarenboven: een ziel kiest zelf met grote zorgvuldigheid waar (bij wie) het wil geboren worden. Moeder en vader worden uitgekozen door het kind (en dus niet andersom!).

Met blijdschap kan ik je dus melden dat je ook een bloemenseance kan doen voor het ongeboren kind. Deze boodschappen zijn steeds zeer mooi en van een hoger niveau. Dit komt omdat een sterrenkindje één van de zuiverste energieën is die bestaat.

Spookt het in huis?

Iedereen heeft wel al gehoord van de Paranormal Activity films waarin een jong koppel wordt geteisterd door kwaardaardige geesten in hun huis. Maar kan dit ook in het echt gebeuren of is het allemaal zwaar overdreven Hollywoodfictie? Nee… en ja.

Eerst en vooral moet ik jullie vertellen dat zielen na de dood van hun fysieke lichaam normalerwijze naar hun plaats van rust en vrede gaan. Dit geldt voor de overgrote meerderheid. Helaas zijn er ook enkelen die dit niet kunnen omdat ze, om de één of andere reden, hun aardse bestaan niet achter zich kunnen laten. Hen noemen we geesten en, ja, zij kunnen ons lastig vallen. Meestal met de bedoeling om aandacht te vragen voor hun probleem: het niet kunnen overgaan. Dit komt het vaakst voor bij mensen die hier ook gevoelig voor zijn, waarmee ik bedoel: mensen wiens kanaal meer openstaat (bv. pubers, hoogsensitieve personen, en uiteraard ook paranormaal begaafden). Geesten voelen dit aan en worden dus ook naar deze mensen toegetrokken.

Voorbeelden van hoe dit zich kan manifesteren:
– slaande deuren
– voetstappen op de trap
– verschuiven van meubelen
– beïnvloeden van elektriciteit
– …
Dit kan nog verder gaan zoals bv.:
– je uit je slaap houden
– zich laten zien (in schimvorm)
– rottende geur verspreiden
– huisdieren lastig vallen
– …
Opgelet: dit zijn enkel voorbeelden, geen lijstje om af te vinken. Mensen die last hebben van deze of andere (bv. inbraak) negatieve energieën in hun huis, kunnen hiervoor wel een bepaalde etherische olie gebruiken om zich af te schermen en te beschermen. Er bestaan ook mensen die gespecialiseerd zijn in het reinigen of zuiveren van huizen. Maar je probeert best in eerste instantie zelf je huis te reinigen.

Maar er is ook een andere, meer positieve, zijde aan dit verhaal en deze komt gelukkig ook véél vaker voor.
Zielen die wel vredevol hun rustplaats hebben bereikt, laten nog graag weten aan achterblijvende familie en vrienden dat ze er nog zijn. Ze komen graag “hallo zeggen” zoals ik dat vaak noem. Zij kunnen dezelfde tekens geven zoals de eerste 4 voorbeelden die ik gaf, maar voor hen is dit echt spelen. Ze willen je laten weten: “Kijk, hier ben ik!”.

 

Maar… Hoe weet je nu het verschil?
Door maandelijks een reinigingsritueel te doen in huis. Daardoor hou je het constant zuiver. De entiteiten die dan op bezoek komen, hoef je niet bang voor te zijn. Het beste wat je dan kan doen, is ze simpelweg aanspreken en hen welkom heten :).

Hebben dieren een ziel?

In de loop van mijn carrière is mij deze vraag al vaak gesteld. Hebben dieren een ziel? Het antwoord is: uiteraard!

Alle levende wezens hebben een ziel. Dat wil zeggen dat je ook een bloemenseance kan doen voor je overleden kat, hond, vogel, paard, etc. In de aardse wereld kunnen dieren niet praten, toch niet zoals mensen dat doen. Maar wanneer zij overlijden en alleen nog uit zielsenergie bestaan, verloopt de communicatie net zoals bij contacten met andere overledenen. Perfect, in gewone mensentaal dus :).

Wat hebben dieren zoal te vertellen? Meestal verwijzen zij naar hun aanwezigheid in huis bij hun baasjes. Ze vermelden ook vaak dat de nu aanwezige huisdieren, als die er zijn, hen wél zien en op welke manier dat gebeurt. Verder geven zij gelijkaardige informatie door zoals een overledene dit zou doen (zie blogpost: Is er leven na de dood?). In het Hiernamaals wordt immers geen onderscheid gemaakt tussen een dierlijke of menselijke ziel. Een ziel is een energie en uit welk soort fysiek lichaam die afkomstig is, maakt niet uit aan die Zijde. Grappig weetje: aan de Andere Zijde is dus ook geen verschil in ras. Of dat nu hondenras, of… mensenras is.

Waarom bloemen om contact te leggen?

Alles op Aarde bestaat uit energie, dit is wetenschappelijk bewezen. Elke energie trilt op een bepaalde frequentie en bepaalde energieën trillen op een hoger of lager niveau. Bloemen, wierook en kaarslicht zijn de 3 zaken die op de hoogste frequentie trillen. Zij staan het dichtst bij de vibratiefrequentie van het Hiernamaals. Anders gezegd: bloemen, wierook en kaarslicht brengen je tot aan de drempel van de Hemel met hun energie. Dit zijn nu net die 3 dingen die wij ook gebruiken bij afscheidsrituelen van onze overledenen. Door de jaren heen is de betekenis hiervan verloren gegaan. Wanneer iemand contact wenst met zijn geliefde overledene en hiervoor een bloem als eerbetoon aanbiedt, kan ik als medium ook vlotter contact maken dan zonder een bloem. Waarom ik dan liefst met bloemen werk en niet met wierook of kaarslicht? Dat is puur persoonlijke voorkeur en ook uit praktische overwegingen.

Mensen die dus denken dat een bloemenseance gelijk staat aan het ‘oproepen van geesten’ moet ik hierin tegenspreken. Wij bieden de bloem aan en de overledene is vrij om hieraan te beantwoorden of niet. Oproepen betekent dat men de overledene verplicht om aanwezig te zijn en dit is nooit een goede en veilige keuze.

Al moet ik ook toegeven dat ik in mijn 28 jaar ervaring met seances nog maar één keer een weigering heb gehad, en dit met een zeer goede reden (wil je dit verhaal graag weten, lees dan mijn boek From my toes to my purple hair). De overleden entiteiten zijn vaak maar al te enthousiast om eens hun zegje te doen :).

Is er leven na de dood?

Mijn bedoeling is absoluut niet om mensen te overtuigen dat er leven is na de dood. Voor mij is het gewoonweg een vaststaand feit. De reden hiervoor is dat mijn contacten met overledenen zo accuraat zijn dat ze niet kunnen weerlegd worden. Deelnemers van bloemenseances die in contact komen met hun overledenen bevestigen dit keer op keer. Hun ongeloof is vaak groot. Ze begrijpen niet hoe ik in hemelsnaam aan informatie van hun geliefde overledenen geraak, informatie die niemand weet. In hemelsnaam is hier dan ook het correcte woord…

Wat je in eerste instantie moet begrijpen, is dat ik ‘maar’ een doorgeefluik ben tussen Hemel en Aarde. Hemel, de Andere Zijde, het Hiernamaals, of hoe je het ook wil noemen. Wanneer ik mijn ’telefoonlijn’ correct afstem, krijg ik informatie door waar ik zelf geen controle over heb. Zij geven aan, ik geef enkel door. In exact dezelfde woorden, dezelfde intonatie, zonder ook maar iets te veranderen. Want dat is mijn plicht.

Wat Zij meedelen, is dat wat Zij jou nu willen meegeven. Dat betekent dat dit niet noodzakelijk zal zijn wat jij graag wil horen. En dat is een moeilijke. Maar je moet ook begrijpen dat Zij jouw toekomst kunnen zien. Vanuit dat standpunt reageren Zij, willen Ze hulp bieden, of zelfs waarschuwen. Van zodra de deelnemers de volgende dag terugdenken aan de bloemenseance gaat het Universum met hen aan het werk.

 

Mijn taak is dan volbracht.

 

Meer info en de bijbehorende waargebeurde verhalen uit mijn praktijk, vind je in mijn boeken ‘Gesprekken met het hiernamaals‘ en ‘Altijd Anders

Mijn spirituele wereld

Dag lieve mensen,

 

Via deze weg wil ik jullie een kijkje geven in mijn spirituele wereld. Zo probeer ik een antwoord te geven op vele vragen die jullie in de loop der tijden gesteld hebben.

Wees je ervan bewust dat ik niet superwoman ben en ook niet alwetend. Ik ben gewoon Ilse, een vrouw zoals er miljoenen op de wereld zijn, met één verschil… Ik heb een ongelooflijk contact met ‘de Andere Zijde’. Daar heb ik niet voor gestudeerd, daar werd ik mee geboren. Na jaren van op spelenderwijze ontdekken en proberen, heb ik de skills ontwikkeld om daar op een ‘aardse’ manier mee om te gaan. Vanuit 60 jaar ervaring deel ik met jullie mijn verworven kennis, met de bedoeling de geheimen van deze mysterieuze wereld te ontrafelen voor en met jullie.

Ga op ontdekkingstocht via mijn blog, vlog, facebook, instagram en youtubekanaal. Wie nog een stapje verder wil, kan deelnemen aan de webinars, cursussen, consulten of bloemenseances. Jullie weten mij te vinden ;).

 

Met liefde en licht!

Ilse Van Dun