Heeft een ongeboren kind reeds een ziel?

Mensen hebben een ziel, zoveel is duidelijk. Anders zou ik geen contact met hen kunnen maken in het Hiernamaals. Dieren hebben óók een ziel, dat schreef ik al in een eerdere blogpost. Maar hoe zit dat nu met baby’s die komen te overlijden vooraleer ze kunnen praten? Of nog een stapje verder: een ongeboren kind, de sterrenkindjes.

Belangrijk om te weten is dat elke ziel, of het nu een baby, een kind, een volwassene of een dier is, als energie perfect weet hoe het moet communiceren met mij. Dit gebeurt altijd in de taal die ik begrijp. Als ik dus een contact leg met een Engelse of een Duitse ziel, of eentje uit Swahili: de taal die het fysieke lichaam op Aarde sprak, is van geen belang voor de ziel aan de Andere Zijde. Taal overschrijdt alle grenzen in het Hiernamaals. Zelfs als die persoon de kans nog niet heeft gekregen om een taal te leren spreken.

Dan stelt zich nog de vraag: wanneer vindt de indaling van de ziel in het lichaam plaats? Dit is dé grote vraag in de abortusdiscussie, de vraag die al jaren onbeantwoord blijft. De wetenschap stelt namelijk dat een foetus vanaf 22 weken pijn kan voelen, maar dit betekent in de spirituele wereld daarom niet dat er pas na 22 weken een ziel in dat lichaampje komt! Elke ziel daalt in op het moment van de conceptie. Dus van zodra de zaadcel de eicel bevrucht, is er een zielsindaling. Daarenboven: een ziel kiest zelf met grote zorgvuldigheid waar (bij wie) het wil geboren worden. Moeder en vader worden uitgekozen door het kind (en dus niet andersom!).

Met blijdschap kan ik je dus melden dat je ook een bloemenseance kan doen voor het ongeboren kind. Deze boodschappen zijn steeds zeer mooi en van een hoger niveau. Dit komt omdat een sterrenkindje één van de zuiverste energieën is die bestaat.