Cookies Beleid

Artikel 1. Voorwerp

1.1 De Cookie Policy is opgesteld door opmaco BV met de commerciële benaming “Ilse Van Dun” met maatschappelijke zetel Vluchtenburgstraat 6  2630 Aartselaar met ondernemingsnummer BE0473.501.342 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door beide zaakvoerders Ilse Van Dun en Dirk Maes en verantwoordelijke voor de volgende website: https://www.vandunilse.com

1.2 Ilse Van Dun stelt alles in werking om u een optimale (gebruiks)ervaring te bieden en wenst via dit cookiesbeleid u te informeren over wat cookies zijn, hoe wij cookies op onze website gebruiken, welke types cookies wij gebruiken, welke informatie wordt verzameld, hoe deze informatie wordt gebruikt en hoe jij uw cookie voorkeuren kunt beheren.

In ons privacybeleid https://vandunilse.com/privacy vindt u gedetailleerde informatie over hoe we informatie uit de cookies gebruiken, opslaan en ervoor zorgen dat uw persoonlijke informatie beveiligd is.

Artikel 2 Wat is een cookie?

De website van Ilse Van Dun maakt gebruik van cookies en andere technologieën.

Cookies zijn kleine tekstbestandjes met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op uw apparaat wil opslaan om zodoende informatie over u te kunnen herinneren, zoals uw taalvoorkeur of inloginformatie. Deze cookies worden door ons ingesteld en heten interne cookies of first party cookies. Daarnaast gebruiken we ook externe cookies, de zogenaamde third party cookies. Dit zijn cookies van een ander domein dan waar u zich bevindt. We gebruiken ze voor advertentie- en marketingdoeleinden.

Artikel 3: Welke cookies worden gebruikt en voor welk doel?

We maken een onderscheid tussen de first party cookies:

  • Strikt noodzakelijke cookies
  • Prestatiecookies

En de third party cookies:

  • Functionele cookies
  • Doelgroepgerichte cookies

3.1. Strikt noodzakelijke cookies

De strikt noodzakelijke cookies zijn -zoals de benaming laat vermoeden- noodzakelijk om de website te laten werken, en kunnen bijgevolg niet worden uitgeschakeld. In de meeste gevallen worden deze cookies alleen gebruikt naar aanleiding van een handeling van u waarmee u een dienst aanvraagt, bijvoorbeeld in de website inloggen of een formulier invullen. U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of om u voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van de website zullen dan niet werken. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.

3.2.  Prestatiecookies

De prestatie cookies worden gebruikt om de prestatie van onze website te kunnen analyseren en verbeteren door ons in staat om bezoekers en hun herkomst te tellen, door ons toe te laten te begrijpen welke pagina’s het meest worden bezocht, en hoe onze bezoekers zich door de website bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten wij niet wanneer u onze site heeft bezocht.  Voorbeelden van prestatiecookies die wij gebruiken zijn Google Analytics, ..

3.3. Functionele cookies

De functionele cookies stellen onze website in staat om extra functies en persoonlijke instellingen aan te bieden. Ze kunnen door ons worden ingesteld of door externe aanbieders van diensten die we op onze pagina’s hebben geplaatst. Als u deze cookies niet toestaat kunnen deze of sommige van deze diensten wellicht niet correct werken.

3.4. Doelgroepgerichte cookies

De doelgroepgerichte cookies kunnen door onze adverteerders op onze website worden ingesteld. Ze worden wellicht door die bedrijven gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere websites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar ze zijn gebaseerd op unieke identificatoren van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder op u gerichte advertenties zien.  Voorbeelden van doelgroepgerichte cookies die wij gebruiken zijn Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn

We geven u zoveel mogelijk informatie over cookies geplaatst door derde partijen.  Als u toch meer wil weten, verwijzen wij u naar de privacy verklaringen van deze partijen op hun respectievelijke websites. Ilse Van Dun oefent geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Artikel 4. Hoe lang blijven de cookies geldig? 

In het algemeen kan worden gesteld dat cookies een geldigheidsduur hebben die beperkt is in de tijd.  Voor de geldigheidsduur van de respectievelijke cookies wordt verwezen naar de uiteenzetting in artikel 3.

Artikel 5. Hoe kan je cookies beheren?

Bij je eerste bezoek aan onze website wordt gevraagd om onze cookies te aanvaarden en uw voorkeur in te stellen. U kan daarna uw voorkeur op elk ogenblik zelf beheren.

Artikel 6: Uw rechten

Wij verwijzen u naar artikel 8 van ons privacybeleid waarin een gedetailleerd overzicht is opgenomen van uw rechten, meerbepaald het recht van inzage, het recht van verbetering, het recht van beperking, het recht van wissing, het recht van verzet, het recht van intrekking van uw toestemming, het recht om u te verzetten tegen geautomatiseerde beslissingen, en het recht om klacht in te dienen.

Indien u vragen heeft m.b.t. dit cookiebeleid of indien u uw rechten wenst uit te oefenen, kan u contact opnemen met ILSE VAN DUN, hetzij per e-mail via ilsevandun@farbeyondheaven.be , hetzij per post naar ILSE VAN DUN, Vluchtenburgstraat 6  2630 Aartselaar . Bij dergelijk verzoek dient u steeds een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart te voegen.

Artikel 7: Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om dit cookie beleid indien nodig te updaten.

Eventuele wijzigingen zullen aan de gebruikers worden gecommuniceerd.

Privacybeleid

Laatst bijgewerkte versie: 25 maart 2020

© Copyright - Ilse Van Dun