Wat is ‘de knop’?

Wanneer je je bevindt in het beginstadium van je leven en je beseft dat je vaardigheden hebt waarover anderen niet beschikken, bovennatuurlijke vaardigheden, dan begint het proces om deze vaardigheden ook onder controle te leren krijgen. Dit is geen eenvoudige taak, maar wel een broodnodige. Je kan immers niet de hele tijd met een ‘open kanaal’ rondlopen, dat vreet energie. Als medium en helderziende heb ik namelijk de gave om de connectie te leggen met de Andere Zijde, maar als je deze niet leert controleren en ‘sturen’, neem je constant alles waar van zowel het Hiernamaals als van de omgeving rondom je op Aarde. Dat wil zeggen dat je alles aanvoelt van de mensen waar je mee in aanraking komt. Of je ze nu kent of niet. Of je nu in de klas zit, op kantoor of bij de bakker staat, je voelt alles binnenkomen van iedereen rondom je. Het goede, maar al te vaak ook het minder goede. Je neemt alles op als een spons, ziekte, miserie, persoonlijke problemen, … maar dan loop je uiteindelijk energiegewijs ook leeg.

Lees even dit fragment uit mijn boek Altijd Anders (2017):

“Ik herinner mij nog dat we naar de kraamkliniek op bezoek gingen. In principe zou dit een prettige ervaring moeten zijn. Maar vermits ik eerst door de rest van het ziekenhuis moest wandelen om de kraamafdeling te bereiken, ervoer ik alle pijn achter al de deuren die ik passeerde. Meermaals heb ik zo ziek als een hond het ziekenhuis eerder moeten verlaten met de verklaring dat dit wellicht aan de geur van de ontsmettingsmiddelen lag. Dit was de meest logische gevolgtrekking. Helaas kwam ik pas later de werkelijke reden te weten. “

Het was pas in 1990 dat ik dé knop ontdekte, een figuurlijke knop aan de rechterkant van mijn hoofd, ter hoogte van mijn slaap. Deze knop heb ik leren gebruiken om zo meermaals per dag aan- en uit- te kunnen zetten: AAN, als ik moet werken, UIT, in mijn privéleven. Is het zo gemakkelijk? Neen, dat vergt enorme concentratie en jarenlange oefening. Maar zoals alles, het went. Mijn connectie met de Andere Zijde verloopt sindsdien onder mijn voorwaarden, wanneer en hoe ik het wil. Al zijn er sommige dingen die echt niet te controleren zijn… Probeer bijvoorbeeld mij maar eens te verrassen, een onmogelijke opdracht! 😉