Waarom bloemen om contact te leggen?

Alles op Aarde bestaat uit energie, dit is wetenschappelijk bewezen. Elke energie trilt op een bepaalde frequentie en bepaalde energieën trillen op een hoger of lager niveau. Bloemen, wierook en kaarslicht zijn de 3 zaken die op de hoogste frequentie trillen. Zij staan het dichtst bij de vibratiefrequentie van het Hiernamaals. Anders gezegd: bloemen, wierook en kaarslicht brengen je tot aan de drempel van de Hemel met hun energie. Dit zijn nu net die 3 dingen die wij ook gebruiken bij afscheidsrituelen van onze overledenen. Door de jaren heen is de betekenis hiervan verloren gegaan. Wanneer iemand contact wenst met zijn geliefde overledene en hiervoor een bloem als eerbetoon aanbiedt, kan ik als medium ook vlotter contact maken dan zonder een bloem. Waarom ik dan liefst met bloemen werk en niet met wierook of kaarslicht? Dat is puur persoonlijke voorkeur en ook uit praktische overwegingen.

Mensen die dus denken dat een bloemenseance gelijk staat aan het ‘oproepen van geesten’ moet ik hierin tegenspreken. Wij bieden de bloem aan en de overledene is vrij om hieraan te beantwoorden of niet. Oproepen betekent dat men de overledene verplicht om aanwezig te zijn en dit is nooit een goede en veilige keuze.

Al moet ik ook toegeven dat ik in mijn 28 jaar ervaring met seances nog maar één keer een weigering heb gehad, en dit met een zeer goede reden (wil je dit verhaal graag weten, lees dan mijn boek From my toes to my purple hair). De overleden entiteiten zijn vaak maar al te enthousiast om eens hun zegje te doen :).